Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030

0

BPO – Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 518/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với phạm vi ranh giới quy hoạch có tổng diện tích tự nhiên 6.880,6km2, việc lập quy hoạch dựa trên quan điểm bảo đảm phù hợp với đường lối chung của Đảng về Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội quốc gia, quy hoạch phát triển vùng. Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch cần bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành trên địa bàn; phát triển hài hòa các địa phương, vùng lãnh thổ trên địa bàn tỉnh; phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn lực triển khai của tỉnh Bình Phước.

Đồng thời, quyết định nêu rõ quan điểm bảo đảm tính khả thi trong triển khai, đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 và tạo nền tảng phát triển cho các giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tầm nhìn đến năm 2050; tính công khai, minh bạch giúp quá trình hỗ trợ ra quyết định trong thu hút và triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Quyết định nhấn mạnh yêu cầu về nội dung định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Quyết định số 518/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 16-4-2020.

Nguồn: Báo Bình Phước

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên