Chơn Thành đạt 5/9 tiêu chí huyện nông thôn mới

0

BP – Chiều 5-6, UBND Chơn Thành họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) nhằm đánh giá kết quả thực hiện trên đại bàn huyện trong 5 tháng đầu nằm và đề ra phương hướng những tháng cuối năm 2019.

Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM huyện, trong 5 tháng đầu năm 2019, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách và cách thức xây dựng NTM sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổng kế hoạch các nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM đã được giao 130,303 tỷ đồng, trong đó huy động vốn nhân dân đóng góp khoảng 11,556 tỷ đồng. Huyện đã triển khai cho các xã đăng ký nhu cầu làm đường bê tông xi măng theo cơ chế đặc thù, đến nay có 8/9 xã, thị trấn đăng ký với 151 tuyến, dài 68.169m, nhu cầu 7.986 tấn xi măng. Bên cạnh đó, từ vốn xây dựng NTN tỉnh, huyện, vốn lồng ghép đã hoàn thành 4 công trình đường nhựa, trong đó 3 tuyến ở Minh Lập dài 5.020m, Minh Thắng 1 tuyến dài 1.000m. Ngoài ra, còn đầu tư nhiều cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa trên địa bàn.

Đến nay, xã Minh Lập đã hoàn thành 15/19 tiêu chí, xã Minh Thắng hoàn thành 16/19 tiêu chí, xã Nha Bích đạt 13/19 tiêu chí, xã Quang Minh đạt 12/19 tiêu chí. Đối với 4 xã đã đạt tiêu chuẩn NTM là Minh Thành. Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long đã và đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng tiêu chí NTM và xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Đến nay, Chơn Thành đã đạt 5/9 tiêu chí huyện NTM, gồm: Thủy lợi, điện, tổ chức sản xuất, an ninh trật tự xã hội, chỉ đạo xây dựng NTM. Còn lại 4 tiêu chí chưa đạt là quy hoạch, giao thông, y tế – văn hóa – giáo dục và môi trường.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Như Tuân yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và các xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú. Đối với xã đã về đích NTM cần tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện phối hợp chặt chẽ với 2 xã Minh Thắng, Minh Lập đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; cần có giải pháp tốt để thực hiện các tiêu chí chưa đạt; tăng cường vận động nguồn lực từ nhân dân, doanh nghiệp; báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; tập trung toàn lực phấn đấu đưa 2 xã Minh Lập và Minh Thắng về đích NTM trong năm 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên