7 dự án thu hồi đất năm 2021 tại huyện Chơn Thành

0

Trong danh mục 615 dự án cần thu hồi đất năm 2021 vừa được HĐND tỉnh thông qua, huyện Chơn Thành có 7 dự án nhà ở, bất động sản công nghiệp.

Đất TMDV dân cư Becamex với diện tích 2.208,27 ha tại xã Minh Thành, Thành Tâm, Nha Bích, TT. Chơn Thành. Tỉnh dự kiến chi 1.908,8 tỷ để bồi thường.

Khu công nghiệp và dân cư Becamex với diện tích 2.425 ha tại xã Minh Thành, TT.Chơn Thành. Tỉnh dự kiến chi 2.138,7 tỷ để bồi thường.

Khu dân cư Minh Hưng với diện tích 20 ha tại xã Minh Hưng. Tỉnh dự kiến chi 170 tỷ để bồi thường.

Mở rộng Khu công nghiệp Minh Hưng III với diện tích 577,53 ha tại xã Minh Hưng. Tỉnh dự kiến chi 231 tỷ để bồi thường.

Khu công nghiệp – Công ty TNHH MTV cao su Bình Long với diện tích 515,47 ha tại xã Minh Hưng.

Khách sạn và khu dân cư văn phòng Tỉnh ủy với diện tích 20 ha tại xã Minh Hưng. Tỉnh dự kiến chi 10 tỷ để bồi thường.

Khu dân cư Minh Thành với diện tích 20 ha tại xã Minh Thành. Tỉnh dự kiến chi 10,4 tỷ để bồi thường.

Nguồn: Cafeland.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận
Vui lòng nhập tên